Ariejan maakt zijn eerste 4.5 stappen!

Ariejan maakt zijn eerste 4.5 stappen!

Goed nieuws! Ariejan heeft bij www.neuromove.nl letterlijk zijn eerste stappen gezet! Dit betekent dat Ariejan nog steeds vooruitgang boekt en dat is geweldig.

Het doel van Ariejan is om zichzelf zo als mogelijk in en om huis te kunnen redden, meedraaien in het huishouden en gezin en om te zijner tijd te kunnen werken.

Volgende doelen zullen ongetwijfeld volgen, maar dit is alweer een enorme overwinning. Ariejan is inmiddels ook begonnen met eerste autorijlessen, zodat hij in de toekomst wellicht met een aangepaste auto kan gaan rijden.

De stichting Toekomstplan Ariejan zal hem hierin ondersteunen, vanuit de gelden die hiervoor ter beschikking zijn of nog via donaties binnen zullen komen.

Daarnaast zullen er ook middelen ter beschikking worden gesteld voor het rolstoelvriendelijk maken van de tuin, als laatste fase van de verbouwing, en voor verdere revalidatie, zoals momenteel bij neuromove. Wordt vervolgd!

Deel dit bericht