De stichting

Het bestuur
voorzitter: Mark van der Plas
secretaris: Mark Bentveld
penningmeester: Tino Bijlemeer

E-mail
toekomstplanariejan@gmail.com

Adres
Lisdodde 78
2408LX, Alphen aan den Rijn
KvK-nummer: 82503176

De stichting heeft geen ANBI status.

De stichting

Kort na het ongeluk van Arie-Jan zijn er vanuit familie en vriend(inn)en diverse initiatieven opgezet om Arie-Jan en zijn gezin te ondersteunen. Bijvoorbeeld door te koken, kinderen op te vangen of door voor vervoer te zorgen.

Binnen de vriendengroep ontstond al snel het idee om een stichting op te richten om Arie-Jan en zijn gezin te ontzorgen en ondersteunen. Op 12 april 2021 is Stichting Toekomstplan Arie-Jan opgericht. De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft als doel om geld in te zamelen (door donaties en overige initiatieven), te beheren en ter beschikking te stellen aan Arie-Jan en zijn gezin.

Donaties

Het geld is bestemd om, daar waar reguliere budgetten uit de zorg en subsidies ontoereikend zijn, medische aanpassingen aan de woning te doen. Verder kan het geld onder meer gebruikt worden voor hulpmiddelen en voorzieningen op het gebied van vervoer, sport en overige zelfstandigheidsverbetering of overige niet-gesubsidieerde hulp-, zorg- en/of revalidatietrajecten naar aanleiding van de dwarslaesie. Alle schenkingen aan de stichting zijn directe schenkingen aan Arie-Jan.

Een bijzondere eerste donatie…

Namens de familie is besloten om een deel van de erfenis van Arie-Jan’s onlangs overleden oom en oma te schenken aan de stichting. Een prachtig gebaar waar zij beiden voor de volle 100% achter zouden hebben gestaan.